Havbruk for fremtiden

Aqua Nor i Dagens næringsliv

velkommen til aqua nor 2023!

Magasinets leder

For 23. gang ønsker vi velkommen til Aqua Nor. Siden 1979 har messen funnet sted hvert annet år i Trondheim, og fra en sped begynnelse har Aqua Nor utviklet seg til å bli verdens største utstilling av oppdrettsteknologi. Forrige gang Aqua Nor ble holdt, i 2021, deltok over 700 utstillere fra 30 land, og messen ble besøkt av over 28 000 mennesker fra 82 land. 
    Norsk oppdrettsnæring hadde sin spede begynnelse i 1960 og -70-årene, da man forsøkte seg med oppdrett av ørret og senere laks. Produksjonen vokste fra noen få tonn de første årene til nesten 1,5 millioner tonn i 2022. I dag er det meste av produksjonen laks, men fortsatt oppdretter man også ørret, og det arbeides med å sette i gang oppdrett i stor skala av torsk, kveite, piggvar, blåskjell, og tang og tare.
    Den voldsomme veksten i norsk oppdrett kunne ikke ha skjedd uten at man samtidig utviklet teknologien som støtter denne aktiviteten. Dette omfatter alt fra utvikling av merder, nøter, notvaskere, fôr og fôringsmaskiner, arbeidsbåter, brønnbåter, vaksiner, og mye mer. Men like viktig har lover og regler vært for å sikre en bærekraftig utvikling av næringen. 
    I denne utviklingen har oppdrettere, utstyrsleverandører, myndigheter og lovgivere arbeidet hånd i hånd, og takket være meget god kontakt mellom de ulike delene av «oppdretts-samfunnet», har det vært mulig å finne løsninger på en rekke problemer raskt og effektivt.
     Norges suksess med oppdrett har vakt oppsikt og interesse verden rundt, og svært mange utenlandske selskaper og myndigheter er derfor interessert i å lære mer om hvordan Norge har lykkes, og de er interessert i norsk oppdrettsteknologi.
    Oppdrettsmessen Aqua Nor har spilt en helt sentral rolle i å vise frem norsk oppdrettsteknologi. Arrangøren bak Aqua Nor (og fiskerimessen Nor-Fishing, som alternerer med Aqua Nor hvert annet år), er Stiftelsen Nor-Fishing, som ble etablert i 1992 og da tok over ansvaret og eierskapet for de to messene fra Fiskeridepartementet. Stiftelsen har som oppgave å fremme norsk fiskeri- og oppdrettsteknologi, hovedsakelig gjennom å arrangere messene. 
    Aqua Nor tilbyr tre hovedtjenester: for det første er messen et utstillingsvindu for ny oppdrettsteknologi som presenteres for næringen. For det andre er messen et sted hvor man kan få «faglig påfyll» gjennom å delta på de mange seminarer, konferanser og presentasjoner som holdes under messen. Og ikke minst er Aqua Nor et møtested for bransjen, et sted hvor man treffer forretningsforbindelser og etablerer nye kontakter. Svært mange av deltagerne regner denne nettverksbyggingen for den viktigste delen av messen.
    Årets messe blir en hybrid messe hvor den fysiske delen, som er fulltegnet, finner sted i Trondheim Spektrum 22. – 24. august. Aqua Nor 2023 vil også bestå av en digital del som bygger på erfaringene fra Aqua Nor 2021 Digital. Den digitale delen av messen gjør at Aqua Nor når ut til enda flere, ikke minst internasjonalt, og det gjør messen enda mer attraktiv og viktig. I forkant av messen, den 21. august, vil Stiftelsen i samarbeid med bl.a. SINTEF Ocean, NTNU og FNs matvareorganisasjon FAO arrangere en heldags-konferanse med temaet «More Food from the Ocean». 
    Vi ønsker alle interesserte velkommen til Aqua Nor 2023, og god lesning av dette tillegget til Dagens Næringsliv, som gir bred innsikt i hva norsk oppdrettsteknologi i dag står for.
    Mer informasjon om messen finner du på www.aqua-nor.no. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Annonse:

LES MER

Artikler fra magasinet

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i årene som...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å...

Annonse:

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...
Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han,...

Annonse:

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange...

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...
Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.     ...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for...

Annonse:

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Annonse:

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

Annonse:

Kontakt

Erik Hempel
erik.hempel@hempelco.com 
Tlf.: 908 41 124
www.aquanor.no

Adresse

Oscars gate 70

1706 Sarpsborg

www.markedsmedia.no

Synlig i dagsmedia?

+47 412 89 777

Bent@markedsmedia.no

Torgeir@markedsmedia

Prosjektledelse og Salg

peroskar@markedsmedia.no

torgeir@markedsmedia.no