Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.

Da grunnrenten kom, ble det holdt tilbake investeringer for 30–40 milliarder kroner i næringen. Som forskningsinstitutt vet vi at det er når slike investeringer realiseres, at vi ser verdiskapingen i det vi forsker på og utvikler. Det har vært en nedtur, men jeg har all mulig tro på at vi kommer oss videre, presiserer han.
    – Selv om investeringsstoppen har hatt negative effekter, er forskningsaktiviteten på topp, og kapasiteten godt utnyttet.
    Spesialrådgiveren ser mange spennende utviklingstrekk i bransjen, ikke bare når det gjelder laks, men også en gryende utvikling på andre områder. Han trekker blant annet frem satsing på andre arter, inkludert arter på lavere trofisk nivå. Det kan bli veldig spennende, mener han. Men han er mest opptatt av å snakke om fôrsituasjonen.
    – Vi har sett flere rapporter nå i vinter som peker på en kommende fôrknipe og mangel på fôr – det blir et tema det blir spennende å følge på messen i år, sier han.
    – Derfor er det veldig spennende å se om det blir en satsing på andre fiskearter og organismer lavere ned i næringskjeden. Laksen er en karnivor fisk, som må fôres med proteiner, mens verdens største oppdrettsart, karpe, spiser mye gras, påpeker han. 

Almås mener den geopolitiske situasjonen tilsier at Norge må bli mer selvforsynt på fôrråstoffer.
    – Per i dag er bare omkring 10 prosent av fôrråstoffene produsert i Norge (åtte prosent i 2020), mens resten blir importert, i stor grad fra sør for ekvator i form av soya fra Brasil, fiskeolje og fiskemel fra Peru og hvete fra f.eks. Øst-Europa. Det å se oppdrett av andre arter enn laks i det perspektivet, kan bli veldig interessant, og det vil selvsagt også gi økt bærekraft, sier han. 
    – For å øke selvforsyningsgraden av fôrråvarer i Norge må vi se på mange muligheter. Da snakker vi om både marine ressurser som raudåte og mesopelagisk fisk, landbaserte ressurser som dyrking av proteinholdige vekster i Norge og kultivering av nye arter som insekter, børstemark og lignende. Produksjonen her kan etter våre beregninger samlet maksimalt komme opp i 7–800 000 tonn, men vi trenger det tredobbelte. Det finnes ingen kjappe løsninger her, men på kort sikt er det viktig at vi fokuserer på fôrproduksjon, sier eksperten. Vi må faktisk reise en helt ny industri for produksjon av encelleprotein i Norge om vi skal klare dette.

Et tema Almås og SINTEF ser stadig nøyere på, er dyrking av tang og tare.
    – Det er et hett forskningsområde, og mange er nok ikke klar over at dette er verdens desidert største art, med en årlig produksjon på 35 millioner tonn, sier Almås. 
    – Når vi vet at norsk produksjon av laks ligger på knappe 1,5 millioner tonn, er det illustrerende. I Norge tråles det etter tare langs kysten i et omfang på 150 000 tonn, som benyttes i produksjon av alginat. Nå ser vi på mulighetene for å dyrke tare i Norge. I utgangspunktet produseres det lite tare i Europa, og norskekysten ser ut til å være godt egnet – og da snakker vi først og fremst om tare til humant konsum, understreker han. 
    – Men det er viktig at vi designer produksjonen slik at den blir økonomisk bærekraftig. Det er blant de tingene vi ser på, sier han.

For tiden driver SINTEF prøveproduksjon av tare i havet mellom Hitra og Frøya. Ett av målene er å undersøke om taredyrking kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp.
    – Tare produseres ved fotosyntese og binder opp store mengder CO2. Vi har enorme arealer langs kysten hvor det er ganske enkelt å dyrke tare, mye mer enn på land. Våre beregninger viser at det slippes ut rundt 2,9 millioner tonn CO2 bare i Trøndelag. Når dette innen 2030 skal reduseres med 55 prosent står vi overfor en stor utfordring. Vi har beregnet at produksjon av tare på et areal på 64 km2 tare kan bidra til å fange 10 prosent av den nødvendige reduksjonen. 
    – Da anvender vi mindre enn én prosent av det havområdet vi har utenfor Trøndelagprodusert sier Almås. 
    – Men vi ser jo at kampen om havarealene allerede er i ferd med å hardne til, men dette er att eksempel på hvilke fantastiske muligheter havet gir, sier han. 
    – Derfor etterlyser vi en større overordnet og samlet strategi for hvordan våre havområder skal benyttes i fremtiden, avslutter han.

Karl Almås i SINTEF Ocean.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.I følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Torsken kommer!

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...