Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. 

Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av næringens klimafotavtrykk, så det er mye å hente på å fase inn nye, og gjerne norske, råvarer, sier Torstensen. 
    – Det finnes mange alternativer, som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger, og vi vet ganske mye om hvordan de fungerer i fiskefôr. Disse råvarene utgjør i dag en svært liten del av det totale fôrkonsumet. Utfordringen er å få til en oppskalering, slik at disse alternativene blir økonomisk bærekraftige. Per i dag er ikke dette på plass, fastslår hun.

For det er store mengder som skal til. Med en fôrfaktor på like over én, kreves det nær to millioner tonn fiskefôr for å få frem de 1,5 millioner tonn fisk som produseres årlig i norske oppdrettsanlegg. Mens det i starten utelukkende ble fôret med pellets laget av fiskemel og -olje, utgjør dette nå mindre enn 25 prosent av ingrediensene i fôret, viser Nofimas undersøkelse om utnyttelse av fôrressurser fra 2022. Den sterke produksjonsveksten på begynnelsen av 2000-tallet gjorde det nødvendig å finne nye ingredienser, og valget falt på planteoljer og planteproteiner inkludert soya.
    – Det gikk fort, blant annet fordi forskningen og næringen samarbeidet tett, forteller Torstensen, som selv har en doktorgrad i ernæringsbiologi. 
    – I begynnelsen var det problemer, for det viste seg at fisken ikke tålte soyamelet direkte, så det måtte prosesseres. Men det ble løst, og på mange måter er dette et godt alternativ, siden det er et restråstoff fra produksjon av soyaolje, sier hun. 
    – I dag er soyaproteinkonsentrat den viktigste enkeltingrediensen, hovedsakelig importert fra Brasil, som kan garantere GMO-fri soya, sier Torstensen.

Bare åtte prosent av fôrråstoffene er produsert i Norge, og utgjøres av fiskemel og -olje. Av de 0,4 prosent alternative råstoffer som er benyttet i oppdrett i 2020, var alt importert.
    – Produksjon av nye fôrråstoffer, også i Norge, vil kunne ha stor betydning for bærekraften i næringen, og også bli  en svært betydelig næring i seg selv, sier Torstensen. 
    – Dessuten er dødeligheten i sjø for høy, noe som også bidrar til et overforbruk av fôrressurser. Sammenhengen mellom fôr og god fiskehelse er et viktig satsingsområde som vi og flere andre forsker mye på. Fôrsammensetning og produksjon som gir lav dødelighet betyr god ressursutnyttelse, og vi må håpe at forskningsarbeidet som pågår vil gi resultater, sier Torstensen. 
    For norsk oppdrettsnæring er lakselusa den store fienden. Kan det finnes noen sammenheng mellom lus og fôr?
    – Dette er på forskningsnivå, og det er mange som arbeider for å finne ut om det går an å tilsette noe i fôret som kan minske lusebelastningen. Men så vidt jeg vet, er det ikke kommet noe gjennombrudd her, sier Torstensen. 
    – Men her i Nofima forsker vi også på om det finnes noen muligheter for å gjøre laksen motstandsdyktig med genetiske verktøy. Det er et spennende prosjekt som vil vise hvilke løsningsmuligheter som ligger i denne typen verktøy.

Når alt kommer til alt er det forbrukerne som bestemmer hva vi kan og ikke kan gjøre, mener Torstensen. Animalske restråstoffer fra for eksempel svin- og kyllingproduksjon er egnede proteinkilder til fiskefôr som regelverket tillater, men blir ikke brukt.
    – Forbrukerne vil ikke akseptere det, og i siste instans er det de som skal kjøpe og spise den fisken som blir produsert, påpeker hun. 
    – I Nofima har vi flere forskere som jobber med koblingen mellom fôrforskning og markeds- og forbrukerforskning. Verden er i endring, og kanskje vil fremtidens forbruker være åpnere enn i dag, sier hun.
    Som påtroppende administrerende direktør i Nofima ser Torstensen frem til å fortsette arbeidet med matforskning.
    – Det er mer spennende enn på lenge å jobbe med mat og matforskning, og samtidig er det stadig større konkurranse om de offentlige forskningsmidlene. Det betyr at vi må bli enda flinkere til å utvikle de konkrete løsningene for næringen, og det skal vi få til, sier hun. Om mulighetene til å skape fremskritt innenfor bærekraftig fiskefôr, tror hun samarbeid er en viktig nøkkel.
    – Vi må finne måter å samarbeide på i hele verdikjeden, det må utvikles samarbeidsmodeller som gir rom for utvikling og kunnskapsinnhenting. Det krever innsats, og oppstartsselskaper innenfor nye fôr-
ingredienser trenger kapital. Sammen kan vi skape store, positive endringer, sier Torstensen.

Topbilde: Konsernsjef i Nofima, Bente Torstensen.
Foto: Lars Åke Andersen, Nofima

 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.I følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.Da grunnrenten kom, ble det holdt...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Torsken kommer!

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...