Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.

følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille parasitten næringen minst fem milliarder kroner årlig – og er den viktigste faktoren som regulerer videre vekst i næringen. Men er situasjonen i bedring, eller er utviklingen negativ? Og hva kan man gjøre for å bremse luseantallet?

Sesongmønster
– Lusa følger jo et sesongbasert mønster, men nivået er nok ikke blitt verken bedre eller verre, sier Frode Oppedal. 
    – Så det kan variere fra år til år, både med hensyn til fiskemengder, -tetthet, vær og ikke minst temperaturforhold. Når det blir satt ut småfisk, vil det være mindre lus enn når det nærmer seg slaktetid. Lusemengde akkumuleres over tid og dermed blir det mest på større fisk, utdyper han.
    Den voksne lusa produserer frittflytende larver som må gjennom to skallskifter før den kan finne en vert. Der setter lusa seg fast og går gjennom to nye skallskifter før den kan vandre rundt på fisken og holde seg fast med en slags sugekopp. Da er den i de såkalte bevegelige stadier. Det tar med andre ord tid før den blir voksen og kjønnsmoden. Hele tiden beiter lusen på fiskens hud, slim og etter hvert blod. Det betyr at selv om lusa også setter seg på mindre fisk, vil det være mer kjønnsmoden lus etter hvert som fisken blir større. Etter brakklegging av et område, blir lusa så å si borte, men stammen begynner å bygge seg opp igjen etter hvert som det igjen settes ut fisk og det er mange verter tilgjengelig. 

Temperatur viktig
Temperaturen er den viktigste faktoren for hvor fort lakselusen vokser seg gjennom de ulike stadiene. Lusa utvikler seg mye fortere ved høyere temperaturer.
    – Den gunstigste perioden – sett fra lusas side – er i tredje kvartal, når temperaturen i vannet er på det høyeste, ofte også sammenfallende med mange lakseverter i sjøen. I sin levetid, som kan være over ett år, produserer den kjønnsmodne holusa egg hele tiden. Når temperaturen er 10 grader, legger den egg omkring hver niende dag, forteller Oppedal. 
    – Da henger disse i eggstrenger bak morlusa, og bruker omtrent syv dager på å utvikle seg til de klekker. Etter to dager blir det så produsert nye egg, sien han. 
    – Og for hver eggproduksjonssyklus kan morlusa produsere mellom fire og åtte hundre egg. Det blir fort veldig mange, og når temperaturen ligger på 15–17 grader legges nye egg hver femte dag. Om vinteren kan samme prosess ta flere måneder, legger han til.
    – Selv om det er vanskelig å si noe generelt om lusesituasjonen på landsbasis, er det noen tiltak som viser seg å ha effekt lokalt, fortsetter Oppedal. 
    – Det gjelder å holde antallet nede for å hindre sterk oppblomstring, og noen velger å behandle mot lus på lavere nivå enn pålagt. Det er også blitt stadig vanligere å behandle enkeltmerder i stedet for hele anlegg, og på den måten ta toppene av reproduksjonen, og noen prøver ut fôr, uten at det er klart hvor stor effekten er, sier han.
    Skjørt på merdene er også en teknologi som kan holde de infesterende luselarvene fysisk unna fisken.
    – Merdskjørt er rett og slett en fysisk sperre av duk eller presenning som går rundt merden og et stykke ned i vannet. Luselarvene flyter stort sett i overflaten, og kommer derved ikke i kontakt med fisken. Skjørt virker forskjellig fra anlegg til anlegg, men det ser ut til at man oppnår i størrelsesorden 20–50 prosent reduksjon med denne metoden, sier Oppedal. Men han påpeker at skjørt har mindre effekt i brakkvann. Der går larvene dypere enn i sjøvann.

Gode resultater på dypet
Blant de mest lovende metodene Oppedal har vært med å utvikle, er nedsenkede merder. Her blir hele laksemerden senket 15–35 meter under overflaten, og mye av laksen går da på omkring femti meters dyp. Det er meget viktig at laksen har en kunstig luftlomme i dypet hvor den kan etterfylle luft til svømmeblæren. Ved å rulle eller hoppe i den kunstige overflaten kan laksen snappe luft som den presser inn i blæren. Så langt er resultatene lovende. 
    – Det er nå over tretti nedsenkede merder, og på flere anlegg har man kunnet kjøre hele produksjonen uten avlusing – og det i områder der man vanligvis måtte ha avlust fire til ti ganger, forteller forskeren. 
    – Metoden er basert på forskning utført de ti–femten siste årene, og nylig har vi vist at det går an å arbeide kommersielt med dette, sier Oppedal. 
    – Merder som egner seg er i produksjon, og forskningen er gjennomført av Havforskningsinstituttet og industripartnere med delvis støtte fra Forskningsrådet.
    – Oppdrettsmetoden krever gode miljøforhold for laksen som holdes i dypet og egner seg ikke for alle lokaliteter, og kan også være litt mer krevende enn vanlig overflatedrift, sier han. 
    – Men overordnet sett virker resultatene svært lovende.

Topbilde: Forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet.

 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.Da grunnrenten kom, ble det holdt...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Torsken kommer!

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...