Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. 

Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så lønnsom. Norsk oppdrettsnæring startet som en ganske primitiv virksomhet på 1960- og 70-tallet. Riktignok hadde man spredte tilfeller av ørretoppdrett og oppdrett av østers allerede på 1800-tallet, men det kom først skikkelig i gang på 1970-tallet. Næringen gjennomgikk også en rekke vanskeligheter de første tiårene. Overproduksjon, konkurser og problemer med markedsadgang både i USA og i EU. Men fra det første tiåret i dette årtusenet har det gått bedre.
    Omkring 1980 hadde vi nesten 1000 oppdrettsselskaper i Norge. Hvert selskap hadde én konsesjon, for meningen var at oppdrett skulles eies og drives av lokale, blant annet for å sikre bosettingen langs kysten. Etter en stor krise i næringen på begynnelsen av 1990-tallet ble loven omgjort, og det ble tillatt å eie og drive flere konsesjoner. Dette var startsignalet til at selskaper slo seg sammen eller ble kjøpt opp, og antall selskaper ble etter hvert redusert til ca. 80 matfiskprodusenter. Noen få, store selskaper dominerer næringen i dag, og har i tillegg til driften i Norge investert i utlandet også (Skottland, Chile, Canada). 

Produksjon
Norsk oppdrett består hovedsakelig av laks og ørret. Det oppdrettes mindre kvanta torsk, røye, blåskjell og kveite, men laksen dominerer. Norge er i dag verdens største produsent av oppdrettslaks, og hadde i 2022 en produksjon på vel 1,4 millioner tonn, pluss nesten 100 000 tonn regnbueørret. 
    I global sammenheng rangerer Norge som nr. 5 på listen over verdens største oppdrettsnasjoner målt etter førstehåndsverdi. Det som er spesielt med norsk oppdrett, og som har gjort at andre land ser hen til oss, er at norsk oppdrettsnæring er moderne, vitenskapsbasert og ekstremt eksportorientert.

Eksportmarkeder
Over 95 % av vår produksjon blir eksportert til ca. 150 land. Verden har fått opp øynene for laks og ørret, og norsk eksport av disse produktene har vokst fra nesten ingenting (50 tonn i 1970) til over 1,4 millioner tonn i 2022. Denne eksporten går i hovedsak til Europa, men eksportørene forsøker stadig å komme inn på nye markeder. Asia er således et sterkt voksende marked, og USA likeså. 

Oppdrettsteknologi
Utstyret var primitivt og innsatsvarene stort sett egenproduserte. På hvert nes langs kysten satt det en Petter Smart som utviklet og forbedret utstyret. I mange tilfeller var disse oppfinnerne oppdretterne selv, men etter hvert fikk de hjelp av andre eksperter, og det grodde frem en egen oppdrettsutstyrsindustri.
   
I 1988 startet Norsk Leverandørforening til Havbruk å utvikle en standard for teknisk havbruksutstyr. Det tok 20 år før denne standarden endelig ble vedtatt, og den er også blitt en referansestandard for andre land.
    I dag er denne industrien omfattende, og den har utviklet seg internasjonalt. Hvor mye det omsettes for på verdensbasis er usikkert, men det dreier seg om milliarder av dollar. Heldigvis er noen av de fremste bedriftene norske. Utstyrsindustrien er således blitt en egen gren av oppdrettsnæringen, og det er nettopp denne industrien messen Aqua Nor er til for. 
    Hvert annet år samles de fremste bedriftene på oppdrettsmessen i Trondheim for å vise frem sine nyeste produkter og tjenester, og disse er blitt stadig mer avanserte.

  • Direkte sysselsetting i oppdrettsnæringen er for tiden ca. 9 800 mennesker. Men i tillegg kommer ca. 37 000 som er sysselsatt i næringer som støtter opp om oppdrett (transport, pakking, distribusjon, underleverandører, etc)
  • Produksjonen av laks i 2022 kom opp i over 1,4 millioner tonn; i tillegg kom produksjon av ørret opp i nesten 100 000 tonn.
  • Eksporten i 2022 økte med 29.4% i verdi, til 105,6 milliarder kroner
  • Målt i verdi går 68,7% av eksporten til EU
  • Andre arter i oppdrett: torsk, kveite, røye, blåskjell

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.I følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.Da grunnrenten kom, ble det holdt...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Torsken kommer!

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...