Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men
det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett,
sier prosjektleder Keven Vottestad i Torskenettverket.

2022 ble det slaktet like under 5000 tonn oppdrettstorsk, så pilen går i riktig retning.
    – Per i dag er det fem selskaper med fisk i sjø, fordelt på 11 lokaliteter langs hele kysten, i tillegg til to leverandører av stamfisk og fem settefiskbedrifter, sier Keven Vottestad i Nasjonalt nettverk for torskeoppdrett, som teller i alt 51 medlemsbedrifter. 
    – Vi har medlemsbedrifter fra Mehamn til Danmark, og målet er å stå sammen om den utviklingen vi trenger i denne fasen. Det er flere utviklingsoppgaver som må løses for å oppnå den veksten i produksjonen vi ønsker, og sammen står vi mye sterkere, understreker han. 
    Kjernen i dagens torskeoppdrett er genetikken som er ivaretatt i den perioden oppdrettsaktiviteten lå nede. Nå er det sjette og sjuende generasjon som står i merdene, og total generasjonstid fra klekking til slakt er på 25 måneder. 
    – Arbeidet for å få til raskere vekst har gitt gode resultater, og vi forventer videre fremgang i de kommende årene, sier Vottestad.

Vitenskapelig dokumentasjon
Fokus for Torskenettverket ligger på vitenskapelig dokumentasjon som kan legge grunnlaget for produksjon i kommersiell målestokk. Det er kostbart og tidkrevende, men Vottestad er optimist og har god tro på at arbeidet vil lykkes.
    – Vi anerkjenner helt klart behovet for vitenskapelig dokumentasjon og har satt i gang en rekke FoU-prosjekter, forteller han.
    –  Per i dag er Lys og lysstyring; kveis-fritt råstoff; Gyting i merd; Dokumentasjon av kjønnsmodning; Smitte og vaksineutvikling og Ernæring og fôr som er de viktigste FoU-prosjektene i nettverkets regi.
    – Vi samarbeider tett med Havforskningsinstituttet og får finansiering blant annet via Nærings- og fiskeridepartementet, FHF og forskningsfondene. Forskningen er blant annet rettet inn mot å eliminere påvirkning på viltlevende torsk, sier Vottestad.
    – Det har vært et par uheldige rømningshendelser, som dessverre har skyldtes menneskelig svikt. Dagens kunnskapsgrunnlag er nesten utelukkende basert på tidligere satsinger på torskeoppdrett, og vi mener at næringen og nettverket må få anledning og aksept for å bidra med relevant informasjon som gir et bedre bilde av dagens situasjon, poengterer Vottestad.

Styring av gytingen
Riktig lysstyring og dypere kunnskap om kjønnsmodning, samt muligheten for å få frem populasjoner som består 100 prosent av hannfisk, er løsninger nettverket ser på.
    – Vi ønsker for eksempel å utarbeide en standard modningsskala og benytte lys for å utsette kjønnsmodning. Slik kan vi kontrollere gytingen slik at den ikke foregår samtidig som villtorskens gyting, og slik hindre genetisk innblanding, sier Vottestad.
    Torskenettverket opplever både interesse og gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres – både fra sentrale myndigheter og fiskeriorganisasjonen. Det må til om satsingen skal kunne utvikle seg på sikt, mener Vottestad.
    – Om vi skal nå målene om en femdobling av produsert fisk i norsk akvakulturnæring, må torsken med, og vi må ha finansielt grunnlag for å vokse. Kunnskap er nødvendig, og det er ressurskrevende. Det må både næringen og forvaltningen ta inn over seg, slik at vi kan bruke den blå åkeren på en optimal måte, sier Vottestad. 
    – Når torsken kommer, så kommer det også varige helårige arbeidsplasser og ringvirkninger. Selv om torskenæringen fremdeles er i sin spede begynnelse, sysselsetter aktørene allerede rundt 200 arbeidsplasser i lokalsamfunn langs kysten. I takt med vekst og flere lokaliteter, vil det satses enda mer på å bygge robuste verdikjeder i form av settefiskproduksjon, ilandføring og foredling, salg og marked, forskning og mye mer. 
    – I 2030 forventes det at næringen direkte genererer opp mot 1000 arbeidsplasser, mens indirekte sysselsetting hos leverandører og FoU-miljøer forventes å være langt større, avslutter han. 

Topbilde: Keven Vottestad, prosjektleder i Torskenettverket, er optimist på torskeoppdrettets vegne. Foto: Torskenettverket.

 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.I følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.Da grunnrenten kom, ble det holdt...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...