Magasinet Aqua Nor i Dagens Næringliv

Trommelfilter – din viktigste komponent til rent vann

For CM Aqua handler det om fiskevelferd. Deres bidrag er filtre som krever minimalt med vedlikehold, effektivt fjerner uønskede partikler fra vannet, samtidig som tilbakespylingen er minimal.

– Det er fullt mulig å fjerne tre ganger så mange partikler fra vannet i et oppdrettsanlegg, ved svært skånsom behandling av partikler. Men da kreves det et trommelfilter, sier Kurt Carlsen, én av to gründere i CM Aqua. Med sine godt og vel 20 års erfaring fra bransjen sier han det med overbevisning.
    – Våre teknologiske løsninger innen filtrering har som utgangspunkt at anleggene skal driftes med mest mulig fokus på fisken. Derfor er det viktig for oss at våre filtre trenger minimalt med vedlikehold, det er enkel rengjøring, og ute på feltet vil en oppleve lite tilbakespyling, sier han. 

Mekanisk filtertype – en fordel
Trommelfilter har en solid historie knyttet til akvakultur, og Carlsen ser mange ulike grunner til dette. 
    – Mange oppdrettere bruker en mekanisk filtertype. Hovedgrunnene som våre kunder oppgir, er det minimale behovet for vedlikehold. De ønsker å fokusere på det daglige stellet av fisken, og de ønsker å ha fiskehelse og fiskevelferd som sin førsteprioritet. Der kan vi bidra med gode gjennomprøvde og effektiviserende løsninger, sier Carlsen.

Forutsigbart resultat
– Våre filtre holder vannet rent, med svært forutsigbart resultat, sier Carlsen videre, og legger til at minimalt med vedlikeholdsbehov avhjelper bemanningssituasjonen ute på anleggene.
    – Det er svært enkelt å komme til for å inspisere filtrene, takket være den enkle konstruksjonen.

Forskjellige typer trommelfilter
Trommelfiltre kommer i mange utgaver, og spesielt innen HEX-filter er det mange muligheter. Valgfriheten er stor, og Carlsen fremholder ulike serier som alle har sine fordeler, enten man ønsker lavt støynivå, tåkefritt filterrom, korrosjonsfritt materiale, kapasitetsbesparende fotavtrykk eller redusert mengde tilbakespylingsvann: 
• PE top har svært lavt lydnivå, og produserer ingen damp i filterrommet
• X – serien har ingen deler av metall, og er derfor korrosjonsfri 
• XL -serien har ekstremt høy kapasitet og skaper få avtrykk 
• IC Control gir tre ganger mindre tilbakespylingsvann enn andre trommelfiltre
• DDGW drive med tannhjul i high-tech polymer er vedlikeholdsfritt, og krever ingen annen smøring enn vann

Advarer mot å sammenligne trommel- og skivefilter 

Dersom turbulens av vannet skjer i forkant av mekanisk filtrering, vil det påvirke resultatet negativt. For å oppnå god vannkvalitet, må partiklene fjernes, ikke knuses. Grafen (se nedenfor) synliggjør at med en filterstørrelse på 80my, vil man ved skånsom håndtering ta ut 90% av partiklene, mot 68% ved røff håndtering. Dette er et enkelt grep som bidrar til stor uttelling per investerte krone.

«Factors determining the size of suspended solids», utgitt av Dr. Alexander Brinker og Dr. Roland Rösch fra Fisheries Research Station of Baden-Württemberg i 2004

Ingen turbulens ved trommelfilter: Trommelfilteret har store åpninger inn i filtret, og partiklene kan flyte rolig ut til en filter duk. Alle førende trommelfilter-fabrikanter har deretter celler i duken, som holder partiklene på plass inntil de blir spylt ut i en renne.

På grunn av trommelfilterets natur og cellenes skånsomme behandling av partikler kan man ta i bruk inteligent controll (IC). IC reduserer vannforbruket betraktelig ved at spylevann kun brukes når det er høyst nødvendig.

Mye turbulens ved skivefilter:
Skivefiltre har mindre åpning, og partiklene treffer hjørnene i høy fart. Det er heller ikke celler i duken, men partiklene kan skli ned, og får dermed den harde behandlingen som de ikke tåler.

Den vertikale spylingen i skivefiltrene, og den glatte duken uten celle, gjør det umulig å ha IC Control, fordi rotasjonen av skivene uten spyling vil få partiklene til å falle ned fra duken. Dermed blir partikler knust, og resultatet vil være betydelig mer slam som skal behandles.

Dette er CM Aqua:

  • Hovedkontor i København, Danmark
  • Fabrikk i Düsseldorf, Tyskland
  • Over 40 ansatte
  • Fremstiller verdens største serie av pruduserte trommelfiltre, som tar opp til 10000 m3/t

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Node nummer 1000 settes snart i havet

Stingray ser nordover, og har nylig etablert seg i Wenberg Innovation Park på Fauske i Nordland. − Vi har vokst oss ut av Oslo, og ønsker større nærhet til kundegruppen i nord.Dermed ble Stingray Marine Solutions den første teknologipartneren som etablerte seg i...

Kampen mot lusa

Kampen mot lusa

Lakselus er det største hinderet for vekst i havbruksnæringen. Vi har tatt en prat med Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet om situasjonen og mulige løsninger for å redusere lusepresset.I følge FHFs forskningsrapport om lakselus koster tiltakene mot den lille...

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Enda mer internasjonal i årene som kommer

Nylig inngikk Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer messene Aqua Nor og Nor-Fishing i Trondheim, en samarbeidsavtale med FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Det vil gjøre oss i stand til å utvikle messene videre i internasjonal retning i...

Fôr for bærekraft

Fôr for bærekraft

Nøyaktig en uke før hun overtok som administrerende direktør i Nofima, er divisjonsdirektør for akvakultur Bente Torstensen klar på én ting: Alternative fôrråstoffer er avgjørende for å forbedre bærekraften i havbruksnæringen. Fôret står for mellom 70 og 80 prosent av...

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

Utdanner for fremtidsrettet havnæring

I fem år har Campus BLÅ drevet privat videregående skole uten ett eneste frafall. Nå bygger de videre på suksessen og starter fagskole.Skal vi klare å opprettholde havnæringens gode konkurransekraft fremover, må vi hele tiden jobbe med kompetanseheving og...

Advarer mot fôrknapphet

Advarer mot fôrknapphet

Etter grunnrentebeskatningen må verden gå videre, mener spesialrådgiver Karl Almås i SINTEF Ocean. – Det er høy produksjon og gode priser, så stemningen er god, sier han, samtidig som han advarer mot fôrknapphet i årene som kommer.Da grunnrenten kom, ble det holdt...

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring

Norsk oppdrettsnæring er kommet mye i søkelyset her hjemme i løpet av det siste året. Ikke fordi næringen er i vanskeligheter. Snarere det motsatte. Næringen tjener enorme summer, og Staten vil ha en større andel av kaka. Men oppdrettsnæringen var ikke alltid så...

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Yellowtail kingfish: fra Fredrikstad til verden

Nordic Aquafarms og datterselskapet Fredrikstad Seafood satser stort på populær sushifisk og blir Norges ledende produsent av yellowtail kingfish.Fredrikstad Seafoods ble startet opp i 2015, den gang med mål om å se på utviklingen av landbasert oppdrett av laks. Etter...

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

Satser stort på sukkertare: Fremtidens mat

– Nå har første årgang tare grodd på våre egne stiklinger, sier Hermann Schips, leder i det ett år gamle selskapet Kelpinor.Sunnmøringen bobler nesten over av energi.    – Godt tidspunkt for en prat, for jeg er i «steike» godt humør, ler han.      Det er...

Fiskepioneren

Fiskepioneren

I 2021 satte Bergen Engines-saken for alvor søkelyset på risikoen knyttet til fiendtlige oppkjøp av norske bedrifter. Nils Gunnar Tyssebotn leder det tverrfaglige teamet hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet som blant annet har til oppgave å motvirke sikkerhetstruende...

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Kommer til å bli en viktig ingrediens i fremtiden

Det har blitt omtalt som Norges «kanskje viktigste dyr» - nå gjøres raudåte om til premium fôr for fisk og reker. – Utenfor kysten av Norge finnes det en helt enorm ressurs. Det vi gjør er å tilby denne ressursen til verden, sier salgssjef for produkter til dyrehelse...

Torsken kommer!

Torsken kommer!

Arbeidet for å utvikle norsk torskeoppdrett er i full gang, og i 2023 vil produksjonsvolumet nå 10 000 tonn. – Mange utfordringer er løst, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før kunnskapsgrunnlaget er komplett, sier prosjektleder Keven Vottestad i...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Sørger for rent vann i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg

Når islandske First Water, tidligere Landeldi, nå er i gang med å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for fullvoksen laks, er det teknologi fra Nordic Clean Pumps i Haugesund som gjør at vannet kan gjenbrukes uten å ofre vannkvalitet.Med lava som filter,...

Ventiler til alle formål og miljøer

Ventiler til alle formål og miljøer

AVK er global markedsleder innen ventiler, hydranter og fittings som er sentrale  komponenter i infrastrukturen, som for eksempel i havbruksnæringen. – Der vann skal flyttes, er det bruk for våre produkter, sier Sturla Ølstøren, distriktsansvarlig Midt- og...

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

Økende interesse for kjønnssortering av laks i sjø

GreenFox Marine AS har siden oppstarten i 2020 utviklet verdens første kjønnssorteringsmaskin for laks. Nå videreutvikles konseptet.Phishing er en teknikk som brukes av angripere for å lure brukere til å oppgi sensitiv informasjon som eksempelvis brukernavn og...

Utfordreren!

Utfordreren!

Endelig et nytt system for kjøp og salg av sjømat. Ved årsskiftet lanserer softwareselskapet Fished et nytt og moderne ordresystem laget av og for sjømatnæringen.Fished sitt team av teknologer med bakgrunn fra sjømatbransjen har lagt all sin kunnskap inn i utviklingen...

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Bürkert Fluid Control Systems – for optimal produksjon

Med dype røtter i tysk ingeniørkunst er Bürkert en av de ledende leverandørene av fluidkontrollsystemer globalt. – Vår teknologi kommer til anvendelse gjennom hele fiskens levetid – fra klekking til slakting og prosessering, sier Industry Sales Manager Rune...

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

Stolte over å jobbe i forsvarsindustrien 

– Som Norges ledende leverandør av plast halvfabrikata, er vi glade for å lansere et helt nytt konsept for innsamling og gjenvinning av plast, kombinert med nye produkter av resirkulert råmateriale, sier VINKs Profit Center Manager Oslo, Reidar Nesje. – Vi har lenge...

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Styrka samarbeid om berekraftig akvakultur i Vestland

Vestland fylkeskommune har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt som skal vere med å løyse utfordringar innan akvakultur. Gjennom dette prosjektet skal dei mange aktørane frå offentleg verksemd, akvakulturnæringa og kunnskapsmiljøa samarbeide tettare for å lukkast...

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Full kontroll over oppdrettsanlegget

Cowex A/S spesialiserer seg på prosesstekniske løsninger innen industriell IT. Med RAS Control 4.0 oppnås full kontroll over landbaserte RAS-anlegg – basert på den siste teknologien innen automasjon.Cowex A/S har ingeniørkontor og produksjonsfasiliteter på Bornholm i...

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Få faglig påfyll ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole er Norges første til å tilby høyere fagutdanning innen havbruk. Nå kan du velge Ledelse i sjøbasert akvakultur og Ledelse i havbruksoperasjoner. Begge studiene er tilrettelagt for deg som er i jobb, og gjennomføres over to år.–...

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Ta vare på råstoffet med grønn kjemi fra Addcon

Addcon leder innovasjon innen grønn kjemi og tilbyr et bredt utvalg produkter til bruk i havnæringen. – Vi jobber kontinuerlig med å bærekraftige produkter som bidrar til mer effektivt havbruk der alle ressurser blir ivaretatt, sier Sales and marketing manager...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.